توسط انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی برگزار می‌شود ” دومین دوره آموزشی حقوق تألیف، ترجمه و نشر برای ناشران “

مکان شما:
رفتن به بالا