معاون مدیریت توسعه و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ایبنا گفت؛ بررسی برگزاری نمایشگاه مجازی نیازمند زمان بیشتری است

مکان شما:
رفتن به بالا