کارگروه آموزش، پژوهش و توسعه

دوره هشتم

حوزه فعالیت:

برگزاری دوره­ های آموزشی، آسیب شناسی و ارائه راهکار، برگزاری همایش، سمینار و کارگاه های علمی مرتبط با نشر، انجام پژوهش با هدف توسعه نشر دانشگاهی، انتخاب ناشر نمونه دانشگاهی، انتخاب کتاب سال دانشگاهی، تجلیل از پیشکسوتان نشر دانشگاهی، انتشار خبرنامه نشر دانشگاهی، برگزاری کلاس­های نشر حرفه ای بین­ المللی با همکاری کارگروه بین­ الملل و …

اعضای کارگروه :

 • عادل تقوی

  مدیر مسئول سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

 • مسعود پایدار

  مدیر مسئول انتشارات کتاب دانشگاهی

 • مهدی سعیدی کیا

  مدیر مسئول انتشارات آها

 • علی شفیعی

  مدیر مسئول انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

 • مرتضی زینعلی

  مدیر مسئول انتشارات جامعه نگر

 • محمد قجر

  مدیر مسئول انتشارات هوشمند تدبیر