کارگروه فضای مجازی

دوره هشتم

حوزه فعالیت:

 

طراحی و مدیریت سایت رسمی انجمن، طراحی و مدیریت سایت مخصوص نمایشگاه اینترنتی کتاب دانشگاهی، مدیریت کانال و صفحه رسمی انجمن در نرم افزار­های مختلف، همکاری با کارگروه آموزش، پژوهش و توسعه برای برگزاری کلاس­های آموزشی و همایش های علمی و صنفی در فضای مجازی و بصورت آن­لاین، همکاری با کارگروه نمایشگاه کتاب برای برگزاری نمایشگاه مجازی و …

اعضای کارگروه :

 • هادی طغیانی

  مدیر مسئول انتشارات علمی سنا

 • علی کلانتری

  مدیر مسئول انتشارات نگارنده دانش

 • کاظم آرمان پور

  مدیر مسئول انتشارات مرکز نشر جهش

 • مریم رونق

  قائم مقام انتشارات فرمنش

 • سیدعباس حسینی نیک 

  مدیر مسئول انتشارات مجد