کارگروه نمایشگاه کتاب

دوره هشتم

حوزه فعالیت:

 

برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی، مدیریت بخش دانشگاهی و مشارکت در برگزاری نمایشگاه بین­المللی کتاب تهران، برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه اینترنتی با همکاری کارگروه فضای مجازی، نمایشگاه های تخصصی، نمایشگاه کتاب دانشگاهی در کشورهای دیگر مانند افغانستان و …

اعضای کارگروه :

 • شهروز گهواره ای

  مدیر مسئول انتشارات نوپردازان

 • سیدامین امامی زاده

  مدیر مسئول انتشارات رویان پژوه

 • رضا اصلانی

  مدیر مسئول انتشارات اندیشگاه فناوری های نوین

 • عباس علی دایی

  مدیر مسئول انتشارات آرتین طب

 • حسین افشار

  مدیر مسئول انتشارات ابن سینا

 • کاظم آرمان پور

  مدیر مسئول انتشارات مرکز نشر جهش

 • سید عباس حسینی نیک

  مدیر مسئول انتشارات مجد