چند پیشنهاد راهبردی به دولت برای بیرون آوردن نشر از وضعیت موجود

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌  این روزها که جهان درگیر بحران جدیدی بنام کرونا شده است،‌ تبعات اقتصادی بسیاری گریبان‌گیر ناشران و کتابفروشان شده است،‌ در این میان بسیاری راه کار‌ برون رفت از وضعیت موجود را برگزاری نمایشگاه کتاب مکجازی و روی آوردن به فروش مجازی عنوان می‌کنند، اما سید‌عباس حسینی نیک مدیر انتشارات مجد معتقد…

ادامه مطلب