مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی خبر داد؛ عرضه کتاب در پند آغاز شد

سید‌عباس حسینی‌نیک، در تشریح اهداف ایجاد پرتال نشر دانشگاهی(پندد) از آغاز عرضه کتاب در این پرتال خبر داد و گفت: جامعه علمی و دانشگاهی کشور می‌توانند به نشانی اینترنتی www.vabf.ir و یا www.pandpub.ir از پرتال نشر دانشگاهی‌(پند) بازدید و به خرید کتاب اقدام کنند.  سید‌عباس حسینی‌نیک، مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی در گفت‌و‌گو با…

ادامه مطلب