توسط انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی برگزار می‌شود ” دومین دوره آموزشی حقوق تألیف، ترجمه و نشر برای ناشران “

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، وقوع بسیاری از تخلفات و نقض حقوق مؤلفان، مترجمان و ناشران به دلیل عدم اطلاع و آموزش افراد بوده و در بسیاری از موارد تخلف، عدم پیگیری قضایی باعث ترویج و تشدید تخلفات می‌شود. در این راستا انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی دومین دوره آموزشی حقوق تألیف، ترجمه و نشر را برای…

ادامه مطلب