انجمن  فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

  لیست کتاب های

 انتشارات مدرسان شریف

 بازخوانی   |     
ردیفگروهعنوانناشرنویسندهمترجمنوبت چاپسال نشرتعدادصفحاتقطع نوع جلدقیمتشابک
 
select
        
سایز صفحه:
select
 صفحه 1 از 20، مورد 1 تا 10 از 200.
1 فنی مهندسیریاضیات 1و2 مدیریت حسابداری (کاردانی به کارشناسی)مدرسان شریفحسین نامیـ 890رحلی 85,000 ریال9789641870616
2 علوم پزشکیمجموعه سوالات کنکورهای سراسری 89-78 رشته بهداشت حرفه‌ای با پاسخ تشریحی (کاردانی به کارشناسی)مدرسان شریفیحیی رسول‌زاده ـ رجب علی حکم آبادیـ 890رحلی 78,000 ریال9789641870357
3 فنی مهندسیرسم فنی (نقشه کشی صنعتی) (کاردانی به کارشناسی)مدرسان شریفسیدکمال الدین میرزنده‌دلـ 890رحلی 152,000 ریال9789642838783
4 فنی مهندسیمجموعه سوالات کنکورهای 89-78 رشته مهندسی صنایع گرایش صنایع با پاسخ تشریحی (کارشناسی ارشد)مدرسان شریفعلی بصیریان جهرمی ـ علی جعفری دهکردی ـ شهاب عباسیـ 890رحلی 109,000 ریال9789641870234
5 فنی مهندسیپایگاه داده‌ها (کارشناسی ارشد)مدرسان شریفامین شکریـ 900رحلی 68,000 ریال9789641875888
6 علوم پایهفیزیک پایه 3،2،1 (کارشناسی ارشد)مدرسان شریفحسین نامیـ 900رحلی 170,000 ریال9789641871569
7 فنی مهندسیمجموعه سوالات کنکورهای 89-78 رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی و مدیریت سیستم و بهره‌وری با پاسخ تشریحی (کارشناسی ارشد)مدرسان شریفحسین نامی ـ بهروز تبریزیان ـ علی جعفری دهکردیـ 890رحلی 100,000 ریال9789641870951
8 فنی مهندسیزبان تخصصی مهندسی شیمی (کارشناسی ارشد)مدرسان شریفسعید اسفندیارـ 890رحلی 68,000 ریال9789641871729
9 فنی مهندسیماشین‌های الکتریکی (کاردانی به کارشناسی)مدرسان شریفرضا پژمانفرـ 890رحلی 145,000 ریال9789641870593
10 هنر و معماریعناصر و جزئیات ساختمانی (کاردانی به کارشناسی)مدرسان شریفعلی افراسیابیـ 890رحلی 58,000 ریال9789641870579