انجمن  فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

  لیست کتاب های

 انتشارات مدرسان شریف

 بازخوانی   |     
ردیفگروهعنوانناشرنویسندهمترجمنوبت چاپسال نشرتعدادصفحاتقطع نوع جلدقیمتشابک
 
select
        
سایز صفحه:
select
 صفحه 1 از 20، مورد 1 تا 10 از 200.
1 علوم انسانیمجموعه سوالات کنکورهای 1389-75 رشته مهندسی صنایع غذایی با پاسخ تشریحی (کارشناسی ارشد)مدرسان شریفحسین نامی ـ علی اکبر افقهی ـ محمد جراحی  13890رحلی 120,000 ریال9879461780131
2 فنی مهندسیمجموعه سوالات کنکورهای 1389-75 رشته مهندسی مواد با پاسخ تشریحی (کارشناسی ارشد)مدرسان شریفحسین نامی ـ افسانه دری مقدم ـ عماد عمرانی  13890رحلی 100,000 ریال9879461780155
3 علوم پایهمجموعه سوالات کنکورهای 1389-76 مجموعه شیمی با پاسخ تشریحی (کارشناسی ارشد)مدرسان شریفشهین برهانی ـ وحید اروج‌پور ـ افشین اسدزاده شهیر  13890رحلی 135,000 ریال9879461780117
4 علوم پایهمجموعه سوالات کنکورهای 1389-75 مجموعه ریاضی با پاسخ تشریحی (کارشناسی ارشد)مدرسان شریفحسین نامی ـ رضا آقایان ـ شهریار فرهمندراد  13890رحلی 175,000 ریال9879461781121
5 علوم انسانیمجموعه سوالات کنکورهای 1389-75 رشته MBA با پاسخ تشریحی (کارشناسی ارشد)مدرسان شریفحسین نامی ـ علیرضا عشقی ـ فرناز مدرسی  13890رحلی 1,390,000 ریال9879461782197
6 علوم پایهآنالیز عددی (کارشناسی ارشد)مدرسان شریفمنصور برزگری  13890رحلی 65,000 ریال9879461781091
7 علوم انسانیمجموعه سوالات کنکورهای 89-75 رشته حقوق بین‌الملل با پاسخ تشریحی (کارشناسی ارشد)مدرسان شریفهما رشید ـ امید وکیلی‌خواهـ 890رحلی 102,000 ریال9789641871484
8 علوم انسانیمجموعه سوالات کنکورهای 89-75 رشته حقوق خصوصی با پاسخ تشریحی (کارشناسی ارشد)مدرسان شریفامید وکیلی‌خواه ـ هما رشید ـ ناصر نصیری فیروزـ 890رحلی 100,000 ریال9789641871491
9 علوم انسانیدین و زندگی 3،2،1 (کاردانی پیوسته)مدرسان شریفمحمدرضا رخشانی مقدمـ 880رحلی 89,000 ریال9789642838141
10 علوم پایهسوالات کنکورهای 90-81 مجموعه زیست‌شناسی با پاسخ تشریحی (کارشناسی ارشد)مدرسان شریفعلی شریفات سلمانی ـ الهه محمودی خالوی ـ سپیده پارسیـ 900رحلی 180,000 ریال9789641876212