انجمن  فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

  لیست کتاب های

 انتشارات میزان

 بازخوانی   |     
ردیفگروهعنوانناشرنویسندهمترجمنوبت چاپسال نشرتعدادصفحاتقطع نوع جلدقیمتشابک
 
select
        
سایز صفحه:
select
 صفحه 1 از 10، مورد 1 تا 10 از 95.
1 علوم انسانیحل و فصل مسالمت¬آمیز اختلافات بین¬المللیمیزان دکتر محمد علی صلح چی  13890وزیری 100,000 ریال9789645110909
2 علوم انسانیحقوق انتقالی، تعارض قوانین در زمان میزان دکتر ناصر کاتوزیان  41389256وزیری 60,000 ریال9789645112385
3 علوم انسانیمسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیکمیزان دکتر حسین صادقی  13880وزیری 55,000 ریال9789645112101
4 علوم انسانیساده ساز حقوق تجارتمیزان فرشید فرحناکیان  13890وزیری 175,000 ریال9789645110879
5 علوم انسانیبزهکاری اطفال و نوجوانانمیزان دکتر جاوید صلاحی  13890وزیری 50,000 ریال9789645111036
6 علوم انسانیدوره مقدماتی حقوق مدنی، ایقاعمیزان دکتر ناصر کاتوزیان  51390416وزیری 90,000 ریال9789647896808
7 علوم انسانیدروس حقوق عمومیمیزان  دکتر محمدرضا ویژه 13880وزیری 40,000 ریال9789645111920
8 علوم انسانیسرقت تعزیری و رایانه¬ایمیزان مهدی سالاری  13890وزیری 90,000 ریال9789645112620
9 علوم انسانیحقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات میزان دکتر ناصر کاتوزیان  51389648وزیری 130,000 ریال9789647896565
10 علوم انسانیحقوق جزامیزان کاترین الیوت و فرانسیس کوئینآوا واحدی 13870وزیری 70,000 ریال9789645111098