انجمن  فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

  لیست کتاب های

 انتشارات میزان

 بازخوانی   |     
ردیفگروهعنوانناشرنویسندهمترجمنوبت چاپسال نشرتعدادصفحاتقطع نوع جلدقیمتشابک
 
select
        
سایز صفحه:
select
 صفحه 1 از 10، مورد 1 تا 10 از 95.
1 علوم انسانیحقوق گمرکیمیزان عبدالله احمدی  13870وزیری 60,000 ریال9789645111104
2 علوم انسانیدروس حقوق عمومیمیزان  دکتر محمدرضا ویژه 13880وزیری 40,000 ریال9789645111920
3 علوم انسانیمروری بر جامعه¬شناسیمیزان استیفن مورسید رحیم ابوالحسنی 13860وزیری 65,000 ریال9789645110633
4 علوم انسانیتحول قدرتمیزان دکتر حسین رحمت الهی  13880وزیری 70,000 ریال9789645111708
5 علوم انسانیپرسش و پاسخ بیمه¬ای ( جلد سوم)میزان آیت کریمی  13880وزیری 75,000 ریال9789645111937
6 علوم انسانیانتظارهای مشروع در حقوق اداری، سورن شونبرگمیزان  احمد رنجبر 13870وزیری 45,000 ریال9789645110817
7 علوم انسانیدادگاه¬های قانون اساسیمیزان لویی فاورودکتر علی¬اکبر گرجی 13880وزیری 35,000 ریال9789645111807
8 علوم انسانیکرامت انسانی در حقوق کیفریمیزان دکتر اسماعیل رحیمی نژاد  13870وزیری 45,000 ریال9789645110787
9 علوم انسانیمقدمه¬ای بر حقوق کیفری اقتصادیمیزان دکتر محمد صالح ولیدی  13860وزیری 50,000 ریال9789645111050
10 علوم انسانیسببیت و قتلمیزان  دکتر حسین آقایی نیا 13870وزیری 45,000 ریال9789645111197