انجمن  فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

  لیست کتاب های

 انتشارات میزان

 بازخوانی   |     
ردیفگروهعنوانناشرنویسندهمترجمنوبت چاپسال نشرتعدادصفحاتقطع نوع جلدقیمتشابک
 
select
        
سایز صفحه:
select
 صفحه 1 از 10، مورد 1 تا 10 از 95.
1 علوم انسانیحقوق تجارت جلدچهارممیزان دکتر حسن حسنی  13890وزیری 30,000 ریال9789645111876
2 علوم انسانیحل و فصل مسالمت¬آمیز اختلافات بین¬المللیمیزان دکتر محمد علی صلح چی  13890وزیری 100,000 ریال9789645110909
3 علوم انسانیحقوق انتقالی، تعارض قوانین در زمان میزان دکتر ناصر کاتوزیان  41389256وزیری 60,000 ریال9789645112385
4 علوم انسانیمسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیکمیزان دکتر حسین صادقی  13880وزیری 55,000 ریال9789645112101
5 علوم انسانیساده ساز حقوق تجارتمیزان فرشید فرحناکیان  13890وزیری 175,000 ریال9789645110879
6 علوم انسانیبزهکاری اطفال و نوجوانانمیزان دکتر جاوید صلاحی  13890وزیری 50,000 ریال9789645111036
7 علوم انسانیپیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازیمیزان محمدرضا رحمت  13890وزیری 60,000 ریال9789645112019
8 علوم انسانیحقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای کامپیوتریمیزان دکتر امیر صادقی نشاط  13890وزیری 77,000 ریال9789645112439
9 علوم انسانیجرم شناسی و بزه دیده شناسیمیزان دکتر جاوید صلاحی  13890وزیری 70,000 ریال9789645112521
10 علوم انسانیکرامت انسانی در حقوق کیفریمیزان دکتر اسماعیل رحیمی نژاد  13870وزیری 45,000 ریال9789645110787