انجمن  فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

  لیست کتاب های

 انتشارات نص

 بازخوانی   |     
ردیفگروهعنوانناشرنویسندهمترجمنوبت چاپسال نشرتعدادصفحاتقطع نوع جلدقیمتشابک
 
select
        
سایز صفحه:
select
 صفحه 1 از 5، مورد 1 تا 10 از 42.
1 فنی مهندسیتحلیل مهندسی مدار / رنگینصهیت دیانی 31390720رحلیسخت200,000 ریال9789644101168
2 فنی مهندسیتحلیل مهندسی مدار/2رنگ نصهیت دیانی 151390640رحلیشومیز140,000 ریال9789645801715
3 فنی مهندسیمدارهای میکروالکترونیک ج1 دورنگنصسدرهدیانی 41390752وزیریسخت150,000 ریال9789644100970
4 فنی مهندسیمدارهای میکروالکترونیک ج2 دورنگنصسدرهدیانی 31390728وزیریسخت150,000 ریال9789644100987
5 فنی مهندسیالکترونیک ( مدار/ طراحی/ کاربرد)نصفلویددیانی 11388832رحلیسخت160,000 ریال9789644101106
6 فنی مهندسیمبانی میکروالکترونیک / 2 رنگنصرضویدیانی 213901032وزیریسخت190,000 ریال9789644102196
7 فنی مهندسیالکترونیک 1نصنشاطینشاطی11390464وزیریشومیز85,000 ریال9789644102769
8 فنی مهندسیالکترونیک 2 جلد 1نصنشاطینشاطی11389448وزیریشومیز70,000 ریال9789644101922
9 فنی مهندسیالکترونیک 2 جلد2نصنشاطینشاطی11389376وزیریشومیز65,000 ریال9789644102431
10 فنی مهندسیالکترونیک 3 ویراست 2نصنشاطینشاطی41388448وزیریشومیز95,000 ریال9789644101489