انجمن  فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

  لیست کتاب های

 انتشارات سایه گستر

 بازخوانی   |     
ردیفگروهعنوانناشرنویسندهمترجمنوبت چاپسال نشرتعدادصفحاتقطع نوع جلدقیمتشابک
 
select
        
سایز صفحه:
select
 صفحه 1 از 36، مورد 1 تا 10 از 351.
1 کلیات5 حس منسایه گستروالری مک‌لئودعباس زارعی1139116رحلیشومیز25,000 ریال9789645025913
2 کلیاتمثلثاتسایه گسترحامد مولائیان 11391128رحلیشومیز75,000 ریال9789645021915
3 کلیاتاولین کلمات منسایه گسترجاناتان میلرسیده‌سودابه احمدی1139116رحلیشومیز25,000 ریال9789645023230
4 کلیاتندای وصلسایه گسترابوالفضل صفرخانلو 11388236جیبیشومیز20,000 ریال9789645025517
5 کلیاتالگوهای برنامه‌ریزی درسی و آموزشیسایه گسترمحمدرضا کرمی‌پور 11389226وزیریشومیز38,000 ریال9789645023049
6 کلیاتسرخ سربلند: برگزیده‌ی آثار کنگره‌ی شعر عاشورایی قزوینسایه گسترسیدمحمدحسین ابوترابی 11389208رقعیشومیز0 ریال9789645024046
7 کلیاتآموزش رنگ‌هاسایه گسترمژگان گروه‌ای 2139116خشتیشومیز10,000 ریال9789645023346
8 کلیاتعلمدار حسین، علی: زندگینامه و آثار شهید علی خلیلی مقدم و شهید بهروز خلیلی مقدمسایه گسترکامبیز فتحی‌لوشانی 11390224رقعیشومیز50,000 ریال9789645026187
9 کلیاتحسرتسایه گسترمریم مینایی‌نسب 1139148رقعیشومیز20,000 ریال9789645025623
10 کلیاتکلیات فخرالدین عراقیسایه گستر  11388860وزیریگالینگور95,000 ریال9789645022899