انجمن  فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

  لیست کتاب های

 انتشارات سایه گستر

 بازخوانی   |     
ردیفگروهعنوانناشرنویسندهمترجمنوبت چاپسال نشرتعدادصفحاتقطع نوع جلدقیمتشابک
 
select
        
سایز صفحه:
select
 صفحه 1 از 36، مورد 1 تا 10 از 351.
1 کلیات365 قصه قبل از خوابسایه گسترمورین اسپرجننازنین تندکی11390194رحلیگالینگور120,000 ریال9789645025463
2 کلیات44 درس در مدیریت زنجیره تامینسایه گسترناصر حمیدی 11389168رقعیشومیز25,000 ریال9789645026255
3 کلیات5 حس منسایه گستروالری مک‌لئودعباس زارعی1139116رحلیشومیز25,000 ریال9789645025913
4 کلیات80 نکته در باب حجاب و عفافسایه گسترعلی عادلپور 2139176جیبیشومیز12,000 ریال9789645025913
5 کلیات80 نکته در باب حجاب و عفافسایه گسترعلی عادلپور 1139076جیبیشومیز12,000 ریال9789642678075
6 کلیات90 دقیقه در بهشتسایه گستردان پایپربیتا صادقیان11389176رقعیشومیز26,000 ریال9789642678075
7 کلیات90 دقیقه در بهشتسایه گستردان پایپربیتا صادقیان21389176رقعیشومیز26,000 ریال9789645024725
8 کلیاتAccounting Englishسایه گسترMortiza Saeedpour 11389162وزیریشومیز20,000 ریال9789645024725
9 کلیاتAccounting Englishسایه گسترMortiza Saeedpour 31391160وزیریشومیز45,000 ریال9789645026026
10 کلیاتAn introduction to English literature 1سایه گسترMostafa Sadeghi Garmaroodi 11390312رقعیشومیز50,000 ریال9789645022110