انجمن  فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

  لیست کتاب های

 انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

 بازخوانی   |     
ردیفگروهعنوانناشرنویسندهمترجمنوبت چاپسال نشرتعدادصفحاتقطع نوع جلدقیمتشابک
 
select
        
سایز صفحه:
select
 صفحه 1 از 13، مورد 1 تا 10 از 130.
1 فنی مهندسیسیستمهای کنترلدانشگاه صنعتی شریفبنجامین کوعلی کافی 13900رقعی 160,000 ریال9789646379121
2 فنی مهندسیرسم فنی ونقشه های صنعتی 1دانشگاه صنعتی شریفاحمد متقی پور، مبین متقی پور  13900رحلی 90,000 ریال9789642080410
3 فنی مهندسیریاضیات مهندسی پیشرفته جلد 1دانشگاه صنعتی شریفکلارنس ری وایلی ،لوییس سی .برتسیامک کاظمی 13900وزیری 170,000 ریال9789646379305
4 علوم پایهالمپیاد ریاضی در ایران جلد2دانشگاه صنعتی شریفمحمودیان، ملاحی، اخباریفر  13850وزیری 25,000 ریال9789646379800
5 فنی مهندسیالکترونیک قدرتدانشگاه صنعتی شریفآندره ترژینادلوفسکیمحمدرضا ذوالقدری ،شهریار کابلی 13860وزیری 55,000 ریال9789647982252
6 علوم پایهالکترودینامیک کوانتومی (QED)دانشگاه صنعتی شریفریچارد فاینمنمحمد شجاعی باغینی 13790وزیری 7,500 ریال9789646379701
7 علوم انسانیاصول مدیریتدانشگاه صنعتی شریفهارولد کونتز،سیریل اودانل ،ویریچمحمدهادی چمران 13870وزیری 80,000 ریال9789646379602
8 فنی مهندسیاصول کاربردی مهندسی مخازن نفت وگازدانشگاه صنعتی شریفسی .سی .کرافت ،ام .اف .هاوکینزرضا آذین ،سیدمحمدصادق صفوی ،اصغری 13860وزیری 59,000 ریال9789647982771
9 فنی مهندسیارزیابی ریسک درسیستم های قدرت الگوها،روش ها،وکاربردهادانشگاه صنعتی شریفون یوان لیمحمودفتوحی ،فرخزاد،نوری زاده 13890وزیری 75,000 ریال9789642080373
10 فنی مهندسیابزارها و اندازه گیری الکترونیکیدانشگاه صنعتی شریفلاری دی.جونز،ای.فاسترچینمحمدمهدی نایبی،محمود مدرس هاشمی 13890وزیری 120,000 ریال9789647982184