انجمن  فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

  لیست کتاب های

 انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

 بازخوانی   |     
ردیفگروهعنوانناشرنویسندهمترجمنوبت چاپسال نشرتعدادصفحاتقطع نوع جلدقیمتشابک
 
select
        
سایز صفحه:
select
 صفحه 1 از 13، مورد 1 تا 10 از 130.
1 فنی مهندسیمکانیکدانشگاه صنعتی شریفکیت .ر.سایموناعظم نیرومندراد،غلامحسین همدانی 13890وزیری 120,000 ریال9789647982511
2 علوم کشاورزیبیوتکنولوژی زیست محیطی :مبانی و کاربردهادانشگاه صنعتی شریفبروس ای .ریتمن ،پری ال .مکارتیایوب ترکیان ،مهدی احمدی 13850وزیری 120,000 ریال9789647982696
3 علوم پایهنظریه های فلسفی احتمالدانشگاه صنعتی شریفدانلد گیلیزمحمدرضا مشکانی 13860وزیری 50,000 ریال9789647982733
4 فنی مهندسیچیدمان ومکان یابی تجهیزات در کارخانهدانشگاه صنعتی شریفریچارد فرانسیس ،جان وایتکورش عشقی ،حسن جوانشیر 13860وزیری 29,000 ریال9789647982597
5 فنی مهندسیساختار،خواص ،وکاربرد آلیاژهای مهندسیدانشگاه صنعتی شریفویلیام اسمیتعلی اکبر اکرامی ،مرتضی سیدریحانی 13870وزیری 90,000 ریال9789646379718
6 فنی مهندسیمقاومت مصالحدانشگاه صنعتی شریفبی یر،جانستون ،دی ولف ،مازورکمحمدرضا افضلی ،مجید ملکان 13880رحلی 200,000 ریال9789642080038
7 فنی مهندسیواژه نامه و فرهنگ امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)دانشگاه صنعتی شریفگروه واژه گزینی انجمن رمز ایران  13900وزیری 50,000 ریال9789642080359
8 فنی مهندسیدینامیک سازه ها نظریه وکاربردآن درمهندسی زلزلهدانشگاه صنعتی شریفآنیل چوپرافیاض رحیم زاده روفویی 13880وزیری 200,000 ریال9789642080175
9 فنی مهندسیشکل دادن فلزات مکانیک ومتالورژی ویرایش 3دانشگاه صنعتی شریفویلیام هاسفورد،رابرت کدلمحمدرضا افضلی 13890وزیری 90,000 ریال9789642080120
10 فنی مهندسیآشنایی با نانوذرات (خواص، روشهای تولید و کاربرد)دانشگاه صنعتی شریفعبدلرضا سیم چی  13870وزیری 45,000 ریال9789647982894