فراخوان عضویت در کارگروه های انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی، طبق مصوبه جدید هیئت مدیره به اطلاع اعضای محترم می رساند، بمنظور ترمیم و بالا بردن سطح کمی و کیفی و همچنین مشارکت بیشتر اعضا در فعالیتِ کارگروه های انجمن، فراخوان جدید عضویت در کارگروه ها به شرح ذیل منتشر می گردد. 🔺به استحضار اعضای محترم…

ادامه مطلب