کارگروه فضای مجازی

دوره هشتم

حوزه فعالیت:

 

طراحی و مدیریت سایت رسمی انجمن، طراحی و مدیریت سایت مخصوص نمایشگاه اینترنتی کتاب دانشگاهی، مدیریت کانال و صفحه رسمی انجمن در نرم افزار­های مختلف، همکاری با کارگروه آموزش، پژوهش و توسعه برای برگزاری کلاس­های آموزشی و همایش های علمی و صنفی در فضای مجازی و بصورت آن­لاین، همکاری با کارگروه نمایشگاه کتاب برای برگزاری نمایشگاه مجازی و …

اعضای کارگروه :

 • هادی طغیانی

  مدیر مسئول انتشارات علمی سنا

 • مهدی سعیدی کیا

  مدیر مسئول انتشارات آها

 • کاظم آرمان پور

  مدیر مسئول انتشارات مرکز نشر جهش

 • سیدمهدی داود نبی

  قائم مقام انتشارات علم عمران

 • مصطفی پویان 

  مدیر مسئول انتشارات خانه زیست شناسی

 • دکتر نبوی 

  مرکز نشر دانشگاهی

 • دانا خواجوی

  مدیر مسئول انتشارات همراه علم