کارگروه نمایشگاه کتاب

دوره هشتم

حوزه فعالیت:

 

برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی، مدیریت بخش دانشگاهی و مشارکت در برگزاری نمایشگاه بین­المللی کتاب تهران، برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه اینترنتی با همکاری کارگروه فضای مجازی، نمایشگاه های تخصصی، نمایشگاه کتاب دانشگاهی در کشورهای دیگر مانند افغانستان و …

اعضای کارگروه :

 • حمیدرضا شیرازی

  مدیر مسئول انتشارات نیازدانش

 • شهروز گهواره ای 

  مدیر مسئول انتشارات نوپردازان

 • رضا اصلانی

  مدیر مسئول انتشارات اندیشگاه فناوری های نوین

 • مجیدرضا زرویی 

  مدیر مسئول انتشارات فدک ایساتیس

 • حسین افشار

  مدیر مسئول انتشارات ابن سینا

 • کاظم آرمان پور

  مدیر مسئول انتشارات مرکز نشر جهش

 • کاوه علینقی

  مدیر مسئول انتشارات کتاب آبان

 • مرتضی جعفری پور

  مدیر مسئول انتشارات آثار سبحان

 • عباس علیدایی

  مدیر مسئول انتشارات آرتین طب

 • پویا ریاضی خواه

  مدیر مسئول انتشارات اول و آخر

 • سیدامین امامی زاده

  مدیر مسئول انتشارات رویان پژوه