حوزه فعالیت، حدود اختیارات و نحوه عملکرد

کارگروه­های انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی :

به منظور نیل به اهداف و پیشبرد فعالیت­های انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی مندرج در ماده 9 اساسنامه، شرح وظایف، حوزه فعالیت، حدود اختیارات و نحوه عملکرد کارگروه های انجمن به شرح زیر به تصویب هیئت مدیره رسید.

کارگروه حقوقی

حوزه فعالیت: مشاوره حقوقی به هیئت مدیره و اعضا، بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین و آیین نامه­ های حوزه نشر، پیگیری مقابله با تکثیرهای غیر­قانونی، داوری و حل اختلاف بین اعضا و …

ادامه مطلب>

کارگروه رفاه، مالیات و بیمه

حوزه فعالیت: راهنمایی و ایجاد تمهیدات سفرهای تفریحی و سیاحتی برای اعضای انجمن و کارمندان و خانواده های آنها، رزرو و تهیه با تخفیف بلیط استخر، ورزشگاه، سینما و …

ادامه مطلب>

کارگروه فضای مجازی

حوزه فعالیت: طراحی و مدیریت سایت رسمی انجمن، طراحی و مدیریت سایت مخصوص نمایشگاه اینترنتی کتاب دانشگاهی، مدیریت کانال و صفحه رسمی انجمن در نرم افزار­های مختلف…

ادامه مطلب>

کارگروه آموزش،پژوهش و توسعه

حوزه فعالیت: برگزاری دوره­های آموزشی، آسیب شناسی و ارائه راهکار، برگزاری همایش، سمینار و کارگاه های علمی مرتبط با نشر، انجام پژوهش با هدف توسعه نشر دانشگاهی …

ادامه مطلب>

کارگروه نمایشگاه

حوزه فعالیت: برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی، مدیریت بخش دانشگاهی و مشارکت در برگزاری نمایشگاه بین ­المللی کتاب تهران …

ادامه مطلب>

کارگروه بین الملل

حوزه فعالیت: برنامه ریزی و شرکت در نمایشگاه های بین­ المللی کتاب، استفاده از ظرفیت های حقوق نشر داخلی و کپی رایت، ارتباط با ناشران خارجی و …

ادامه مطلب>