اعلام نتایج انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن ( دوره نهم )

🔰🔰 🔺 گزارش اجمالی برگزاری مجمع عمومی سالیانه و انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن (دوره نهم) – 18 شهریور 1399 🔺جلسه با حضور اکثریت اعضای انجمن آغاز شد و بعد از ارائه گزارش  توسط رئیس هیئت مدیره در خصوص فعالیت های این هیئت در دوره هشتم، عملکرد و صورت های مالی مورد تأیید بازرس…

ادامه مطلب